Kommunen har pligt til at skaffe seniorjob

Ledige over 55 har ret til et seniorjob, når de mister retten til dagpenge, og hvis de som 60-årige har ret til efterløn.

Kommunen har pligt til at skaffe jobbet. Ifølge Avisen. DK benytter alt for få sig af retten.

Ældre lediges muligheder er igen i pressens søgelys
Hvis en ledig har ret til efterløn som 60-årig, har den ledige også ret til et kommunalt seniorjob som 55-årig, når personen mister dagpengeretten efter det fyldte 55 år.

Som ledige skal man selv søge kommunen om jobbet. Det skal ske senest 2 måneder efter dagpengeretten er udløbet, og det kan tidligst ske 3 måneder før dagpengeperioden er udløbet. Et fuldtidsforsikret medlem har ret til et job på fuld tid. Jobbet er på almindelige overenskomstmæssige vilkår.

Brev til de relevante medlemmer
Den eneste hage er, at man som ledig ikke på ny optjener ret til dagpenge i seniorjobbet, men skal gå på efterløn som 60-årig. Ifølge Avisen.DK er hverken de ældre eller kommunerne opmærksomme på muligheden.

A-kasserne sender et informationsbrev ud til de medlemmer, der er omfattet af ordningen, når de er fyldt 54 år og 8 måneder og højst har 17 uger tilbage af dagpengeperioden.


Kontakt din a-kasse
Vi skal opfordre de medlemmer af a-kassen, som er ledige og tilhører denne aldersgruppe til straks at kontakt deres lokale a-kassekontor, hvis I er i tvivl om noget.

Født i 1952 eller tidligere?
Hvis du er født i 1952 eller tidligere og din dagpengeret udløber, når du er mellem 55 og 59 år, kan du dog fortsætte med at modtage dagpenge, såfremt du har ret til efterløn som 60-årig. Tilhører du denne gruppe, er du fortsat omfattet af den tidligere regel om forlængede dagpenge, mens de øvrige er en del af seniorjob-ordningen.