Efterlønneres ret til feriepenge

Hovedreglen: For at få udbetalt dine feriepenge som efterlønner, skal du udfylde feriekortet, få det underskrevet af a-kassen og sende det til den, der har udstedt kortet, fx FerieKonto eller KMD. Du bestemmer selv, hvornår du holder ferie.

En undtagelse
Hvis du opfylder nogle betingelser, kan du vælge i stedet at få feriepengene udbetalt som et engangsbeløb iht. ferielovens § 30, stk. 1.

Betingelserne for efterlønnere er:

  1. at du får udbetalt en pension og
  2. at du senest 6 måneder efter overgangen til efterløn beder dem, der har udstedt feriekortet, om at få det udbetalt

6 måneders-fristen gælder, hvis du overgik til efterløn 1. juli 2010 og senere. Overgik du til efterløn før d. 1. juli 2010, skal du bede dem der har udstedt feriekortet om udbetaling senest d. 1. januar 2011. Overholder du ikke disse frister, kan du henvende dig til Pensionsstyrelsen, da du evt. kan være omfattet af den almindelige 3 års forældelsesfrist.

Du mister ikke retten til feriepenge
Hvis du har modtaget et feriekort fra KMD Løn og Personale, er du måske kommet i tvivl, da deres vejledning på feriekortene let kan misforstås. De skriver bl.a. ”at udbetaling af feriegodtgørelse forældes efter 6 måneder regnet fra fratrædelsesdatoen.”

Vi vil derfor godt understrege, at du ikke mister retten til dine feriepenge, hvis du overskrider fristen. Det er kun retten til at få feriepengene udbetalt efter den særlige undtagelse, som du mister. Du kan altid få dine feriepenge efter hovedreglen – dvs. når du holder ferie.

Uanset om du får feriepengene udbetalt som engangsbeløb eller når ferie holdes, skal ferien modregnes i efterlønnen. Du skal derfor altid oplyse a-kassen om det, når du får feriepenge udbetalt.

Andre regler om feriepengeudbetaling
Vær opmærksom på, at der også er nogle få andre muligheder for at få udbetalt feriepenge uden at holde ferie, fx når det optjente beløb er meget lille.

Spørgsmål?
Spørgsmål om at få udbetalt feriepenge kan rettes til Feriekontoret i Pensionsstyrelsen på tlf. 3395 5220.
Telefontid: Alle hverdage undtagen onsdag kl. 10-12.

Læs mere om at få udbetalt feriepenge
» ATP's hjemmeside