Efterbetaling af efterløn i ferie-efterlønssagen

Har du set en annonce fra Arbejdsdirektoratet med overskriften ”Krav på efterbetaling af efterløn i ferie-efterlønssagen forældes senest 1. januar 2011”?

Så har du også set, at direktoratet anbefaler, at de berørte medlemmer straks kontakter deres a-kasse. Det er dog ikke nødvendigt.

Du får brev senest 14. december, hvis du er omfattet
Vi skriver til alle de medlemmer, dvs. både tidligere og nuværende, der har mulighed for at få efterbetalt efterløn. Vi sender brevene senest den 10. december 2010. Har du ikke har modtaget brev fra os senest d. 14. december, er du ikke omfattet.

Får du ikke noget brev, men mener, at du er omfattet, er du naturligvis velkommen til at kontakte din lokalafdeling til den tid.


Hører du med til gruppen?
Du kan høre med til gruppen, hvis

  • du gik på efterløn i perioden fra 1. januar 2004 til 30. april 2006 og
  • enten fik din restferie udbetalt på din sidste lønseddel fra arbejdsgiver, dvs. at du holdt ferie lige før, du gik på efterløn eller
  • holdt ferie med feriegodtgørelse fra arbejdsgiver den første måned efter, at du gik på efterløn og blev trukket for ferien i efterlønnen


Du hører ikke med til gruppen, hvis…
Uanset om du opfylder ovennævnte, hører du ikke med til gruppen, hvis du ikke

  • var i personlig kontakt med os, inden du holdt ferie eller 
  • på anden måde inden ferien oplyste os om ferieafholdelse eller om, at du ville få feriegodtgørelse udbetalt iht. ferielovens § 30, stk. 1 (læs loven på Retsinformation)


Følgende medlemmer får kun besked fra Arbejdsdirektoratet
Vi sender ikke breve til medlemmer, som tidligere har klaget til Arbejdsdirektoratet, da direktoratet selv vil se på disse sager igen – både på de sager, hvor medlemmer har fået en afgørelse fra direktoratet og dem, der stadig venter på en afgørelse.

Hvem træffer afgørelsen?
Det er Arbejdsdirektoratet, der træffer afgørelsen om, hvorvidt du kan få efterbetalt efterløn eller ej. Hvis du får et brev fra os, hvori der står, at der er mulighed for at få efterbetalt efterløn, er det derfor Arbejdsdirektoratet, du skal skrive til. Deadline for dette er den 31. december 2010. Overskrider du denne frist, bliver din sag forældet.