Særligt for tillidsvalgte


Ansatte på offentlig overenskomst

Kom godt i gang med uddannelsesarbejdet i MED-udvalget

Har I brug for inspiration til, hvordan I kan understøtte arbejdet med kompetenceudvikling ? Så tag 'Den opsøgende indsats' med på råd.

Ønsker I inspiration til MED-udvalgets årlige drøftelse om uddannelse og kompetenceudvikling?

Har I brug for at få viden om eller genopfrisket mulighederne og de økonomiske rammer i Den Kommunale Kompetencefond for FOA, og 3F overenskomstområder?

Så tag fat i 'Den opsøgende indsats' for uddannelse og kompetenceudvikling.

Hvorfor skal MED-udvalget sætte kompetenceudvikling på dagsordenen?

Udvikling af medarbejderes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for effektiv opgaveløsning med høj kvalitet og vedvarende udvikling af arbejdspladsen.

Ifølge ”Aftale om Kompetenceudvikling” mellem KL og Forhandlingsfællesskabet skal MED-udvalget med afsæt i arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling drøfte:

  • De overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen
  • Sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling
  • Hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres

Det er altså et fælles anliggende for ledere og medarbejderrepræsentanter, at medarbejdere får mulighed for kompetenceudvikling gennem fx det daglige arbejde eller efter- og videreuddannelse.

Det kalder på, at arbejdspladserne via MED-udvalget griber kompetenceudvikling an på en strategisk og systematisk måde.

Tilbud om gratis støtte

'Den opsøgende indsats' tilbyder gratis støtte i form af sparring, oplæg eller workshops, som understøtter jeres strategiske arbejde med uddannelse og kompetenceudvikling.

'Den opsøgende indsats' tager udgangspunkt i de udfordringer, som I står med. Målet er at støtte jer til at arbejde praksisrettet og succesfuldt med uddannelsesindsatser på netop jeres arbejdsplads.

Læs mere om 'Den opsøgende indsats' og uddannelse og kompetenceudvikling på vpt.dk