Særligt for tillidsvalgte

Taler du fuldtid med dine kollegaer?


Lige nu arbejder ledere, medarbejdere og tillidsvalgte i 26 forsøgskommuner på at løse røde vagtplaner ved at få flere medarbejdere til at gå op i tid. Taler I om fuld tid hos dig?

Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet* er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid. Det sker, fordi 40 procent på det kommunale arbejdsmarked i dag arbejder på deltid – samtidig har kommunerne problemer med at rekruttere personale og få vagtplanerne til at gå op.

For nogle grupper er deltidsansættelse særligt udbredt, det gælder bl.a. i ældre- og sundhedssektoren (8 ud af 10), børneområdet (5 ud af 10) samt indenfor andre overvejende kvindefag som rengørings-, husassistenter o.l. 

Ledere, medarbejdere og tillidsvalgte i 26 forsøgskommuner drøfter derfor sammen, hvilke gevinster og barrierer, der kan være for at gå op i tid. Derefter udvikler de ideer til såkaldte prøvehandlinger, hvor medarbejdere fx for en periode prøver at gå op i tid, og endelig er de med til at evaluere, hvordan det går og om andre skal prøve noget lignende. 


Få inspiration til fuld tid

  • I de næste nyhedsbreve kan du læse interviews med flere tillidsrepræsentanter, der deltager i de kommunale forsøg om at gå op i tid. Hør om gevinster og barrierer. Om gode erfaringer. Og om tillidsrepræsentantens rolle.

*Forhandlingsfælleskabet repræsenterer 565.000 ansatte og har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner.