Copyright: Nemlig.com

Din rolle som tillidsvalgt ved FOAs sympatikonflikt

3F har bedt FOA om at støtte konflikten mod vognmænd, der kører for nemlig.com, og den sympatikonflikt starter søndag. Hvis du er på en af de berørte arbejdspladser, har du som tillidsvalgt en vigtig rolle.

Hvad er en sympatikonflikt?
Ved sympatikonflikt forstås, at medlemmer af et forbund under FH, til støtte for en lovligt varslet (hoved)konflikt, må nægte at udføre arbejde, der hidrører fra, eller er bestemt for de virksomheder, der er ramt af sympatikonflikten. 

Det vil sige, at sympatikonflikten ikke betyder, at FOAs medlemmer skal nedlægge arbejdet. Men den betyder, at medlemmerne ikke må modtage, håndtere eller returnere varer fra de konfliktramte vognmænd, hvis du er omfattet af sympatikonflikten. 


Hvad gør vi, hvis vi er omfattet af sympatikonflikten?
Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvornår man som arbejdsplads er omfattet af konflikten, og hvordan man skal agere, hvis man er omfattet.

Du kan læse mere om FOAs rolle i sympatikonflikten i Fagbladets artikel her


Din rolle som tillidsvalgt i forhold til konflikten

Som tillidsvalgt har du en vigtig rolle overfor ledelsen, når I skal håndtere sympatikonflikten på jeres arbejdsplads. Vi har lavet en liste med de typiske spørgsmål og svar. Både med de spørgsmål, som dine kolleger kan have, og de spørgsmål, som du kan have som tillidsvalgt.

https://www.foa.dk/forbund/temaer/j-o/nemligcom-sympatikonflikt

Og hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, kan du naturligvis altid kontakte din lokale FOA-afdeling.