Derfor er FOA med i ”Vores aftaler. Din styrke”

Mere end nogensinde står det klart, hvorfor fagforbundene må stå sammen for at sikre ordentlige vilkår og aftaler på de offentlige arbejdspladser.

Konstante krav om nedskæringer og effektiviseringer inden for det offentlige område udfordrer dagligt de ansatte på offentlige arbejdspladser rundt om i landet.

Ordentlige arbejdsvilkår, et sundt arbejdsmiljø og solide overenskomster er en forudsætning for, at de ansatte kan løse deres kerneopgaver – at levere borgerne den gode service og indsats, der kendetegner et velfærdssamfund. Det gælder uanset, om opgaven handler om pleje af ældre, vedligeholdelse af bygninger, rengøring, landmåling, skoleundervisning eller andre af de mangeartede opgaver, offentligt ansatte løser.

Vores interesser på tværs af 35 organisationer, der samlet repræsenterer omkring 520.000 offentligt ansatte, er fælles – og samlet står vi stærkest over for arbejdsgiverne. Derfor deltager FOA i den fælles kampagne ”Vores aftaler. Din styrke.” På tværs af fag, med fælles fodslag.

Særligt nu er der grund til at stå sammen. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 oplevede hele Danmark en lærerlockout, og underviserne fik i stedet for en arbejdstidsaftale dikteret en lov om deres arbejdstid fra Folketinget. Et indgreb, der siden har vist sig at være planlagt fra politisk hold, længe før overenskomstforhandlingerne begyndte.

Indgrebet var et angreb på den danske model, som er uacceptabel for os alle. Det har organisationerne bag ”Vores aftaler. Din styrke” meddelt arbejdsgiverne. Før vi kan forhandle om generelle aftaler, bør de indlede fair og reelle forhandlinger med underviserne, så de på lige fod med resten af arbejdsmarkedet kan finde reglerne for deres arbejdstid i deres overenskomst frem for i en lov. 

Vi skal sikre, at ingen faggruppe bliver efterladt på perronen alene. Og vi skal sikre, at offentligt ansatte bliver anerkendt for deres indsats for hver dag at udgøre rygraden i det danske velfærdssamfund.