Viden om vold og trusler

Læs definitionen af vold, hvem der typisk bliver ramt, gældende love og regler samt mulige årsager.

Hvor forekommer volden?
Truslerne og vold vil typisk forekomme på døgninstitutioner inden for psykiatrien, på plejehjem med mange demente eller skoler og socialkontorer i socialt belastede kvarterer. Volden kan forekomme fra beboere, elever, klienter eller patienter.

Hvad er vold?
Vold på arbejdspladsen er enhver form for fysiske eller psykiske overgreb mod en medarbejder. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, chikane og verbale trusler. Fysisk vold består i alle typer konkrete overgreb mod en medarbejder.

En anden type vold er repræsenteret ved røverier i banker, som  også går ud over tilfældige personer.

Forebyggelse af vold
Ofte vil risikoen for vold dog kunne reduceres betydeligt eller endda fjernes helt gennem passende foranstaltninger. Det kunne være gennem forebyggelse og fælles politikker på arbejdspladsen om, hvordan man i fællesskab kan begrænse situationer med vold og trusler. 

På arbejdspladser hvor der forekommer voldsepisoder, skal arbejdsmiljøorganisationen drøfte mulige foranstaltninger til forebyggelse af vold og risiko for vold og informere de ansatte om planlagte og trufne foranstaltninger.

Vurdering af voldsrisikoen i forbindelse med arbejdets udførelse skal udgøre en del af arbejdspladsvurderingen. 

Kulturen på en arbejdsplads kan også være konfliktoptrappende, hvis den mistænkeliggør eller skaber distance til borgere, patienter, brugere eller kunder. Derfor er man nødt til i medarbejdergruppen at tale om og sammen med ledelsen finde ud af, hvordan man vil arbejde med voldsforebyggelse. 

Årsager til vold
Vold mod medarbejdere er ofte udtryk for afmagt, og de der begår volden føler sig ofte ydmyget, overset, umyndiggjort eller forkert behandlet. De lader som regel deres aggression gå ud over de personer, som umiddelbart forvalter de regler eller den magt, de reagerer imod.

Beboere, brugere og psykiatriske patienter kan i visse tilfælde reagere voldeligt mere eller mindre uprovokeret, og det kan gå ud over tilfældige personer.