Kvinde og truende hånd

Vold på arbejdet - spørgsmål og svar

Se svarene på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med vold og trusler.

Vold og trusler - hvad gør du?

Hvad gør jeg, hvis en borger tager kvælertag på mig?

Du har lov til at bruge den magt, der er nødvendig for at afværge overgrebet. Her gælder straffelovens § 13 om nødværge og § 14 om nødret. Du skal efterfølgende anmelde overfaldet til politiet og arbejdsskadestyrelsen. En anmeldelse kan få stor personlig betydning, hvis spørgsmål om erstatning senere bliver aktuel.

Må jeg bruge magt til at fastholde en borger som ikke vil i bad?

Magtanvendelse kan være nødvendig, selvom det ofte vil fremprovokere voldelige reaktioner og altid skal indberettes. I skal på sigt udarbejde en hensigtsmæssig pædagogisk handleplan.

Hvad gør jeg, hvis jeg udsættes for seksuel chikane af en borger?

Det er godt at tage spørgsmålet op på et personalemøde. Ledelsen kan oplyse brugeren/beboeren om, at hans/hendes adfærd er uacceptabel, og at han risikerer udelukkelse fra f.eks. dagtilbud, pleje m.m.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver slået af en borger?

Da overfaldet kan have betydning for en senere erstatningssag, og du evt. kan få mén af slaget, skal det anmeldes til politiet og Arbejdsskadestyrelsen. I skal altid registrere og anmelde den slags episoder til arbejdsmiljøorganisationen, så de fremover kan blive forebygget.

Er det i orden, at en frustreret borger smider en flaske efter mig?

Det er bestemt ikke i orden, og hvis du bliver ramt, skal det anmeldes til arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads, til politiet og Arbejdsskadestyrelsen.

Hvordan skal I på arbejdspladsen forholde jer til borgere, der udøver vold?

Alle faglige rutiner og de fysiske rammer skal inspiceres for at minimere volden. Borgerne skal desuden gøres opmærksom på, at vold ikke tolereres og at det vil blive politianmeldt.

I skal i det forebyggende arbejde være opmærksomme på, hvad der kan udløse vold, så I kan udarbejde en pædagogisk handleplan. Derudover skal I have en voldspolitik på arbejdspladsen, som er en fælles holdning til vold samt en handlingsplan som er kendt af såvel brugere som medarbejdere.

Er det at blive spyttet i hovedet en voldshandling?

Det er ikke i orden at blive spyttet på, og det også er et udtryk for vold. Du bør efterfølgende tage episoden op på et personalemøde for at få udarbejdet retningslinjer og en fælles holdning til den slags overgreb. Du skal også anmelde overgrebet til din arbejdsmiljøorganisation.

Hvad gør jeg, hvis en borger truer med at begå selvmord?

Du bør ringe efter hjælp. efterfølgende bør du tage spørgsmålet op i sikkerhedsorganisationen med henblik på at I bliver udstyret med en alarm. Derudover bør I have en handlingsplan for, hvordan I skal reagere i sådanne situationer.