Video fra metodermodvold.dk: "Hvad gør I for at forebygge vold?"

Metoder Mod Vold: Sådan gør vi noget ved volden

Metoder Mod Vold er et helt nyt videns- og inspirationsværktøj. Det er udviklet til dig, der arbejder med voksne borgere med særlige problemstillinger, og som igennem dit arbejde håndterer og forebygger voldsomme hændelser.

Metoder Mod Vold viser helt lavpraktisk, hvordan teori kan omsættes til den virkelighed og hverdag, som du kender.

Trafiklys, Brøset Violence Checklist, Feedback Informed Treatment, Styrket Borgerkontakt, Marte Meo.

Listen her er et lille udpluk af metoder, der har tre ting til fælles: De skal styrke det faglige arbejde, forebygge og håndtere konflikter. Metoderne bliver brugt på danske arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger. Og de bliver beskrevet på det nye website www.metodermodvold.dk, som FOA har været med til at udvikle.

Derfor har vi udviklet Metoder Mod Vold

Vold og trusler kan forebygges. Mange arbejdspladser vil derfor gerne styrke og systematisere det forebyggende arbejde. Derfor har FOA sammen med nogle andre organisationer oprettet websitet Metoder Mod Vold.

www.metodermodvold.dk kan du læse om de mest almindelige metoder til at arbejde fagligt med voldsforebyggelse og voldshåndtering. Du kan også se mange videoer fra arbejdspladser, som bruger metoderne.

I videoerne fortæller arbejdspladserne om, hvordan de arbejder med en bestemt metode i praksis, og hvordan de indførte den.

Websitet er især udviklet til ledere og tillidsvalgte og deres kollegaer, der arbejder med borgere med udadreagerende adfærd.

Værktøjer til mange forskellige arbejdsområder

Metoderne og arbejdspladserne i materialet på Metoder Mod Vold viser mange forskellige områder, hvor udadreagerende adfærd er et problem: Lige fra socialpsykiatri og voksenhandicap over misbrug til ældreområdet og forvaltning.

Den røde tråd gennem materialet er dog, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform.

Botilbuddet Tuesten Huse

Et af de steder, der opfatter voldsforebyggelse som et samarbejde, er botilbuddet Tuesten Huse i Aarhus Kommune. Her bor 18 borgere med svære psykiske diagnoser, sociale vanskeligheder og for manges vedkommende også stofmisbrug.

”Der er ikke tale om et menneske, der vil et andet menneske noget ondt. Ofte opstår konflikterne i afmagt eller frustration, og vores udgangspunkt er, at hvis der sker noget voldsomt her for en af vores beboere, så er der noget, vi sammen ikke har opdaget i tide,” siger boformsleder Kenneth Sandell Henriksen.

Tuesten Huse er en af de arbejdspladser, der har valgt en meget struktureret tilgang til det konfliktforebyggende arbejde. Her bruger man eksempelvis metoden Feedback Informed Treatment til at sikre, at der hele tiden er fokus på borgerens trivsel. Dermed sænkes konfliktniveauet.

Vigtigt med fælles tilgang på en arbejdsplads

De forskellige metoder på www.metodermodvold.dk har hver deres fokus og fordele, og de kan ofte bruges parallelt. Ens for dem alle er, at det er vigtigt med en fælles tilgang.

”Det er vigtigt med en fælles tilgang på arbejdspladsen. På den måde kan vi tage en fagligt kvalificeret dialog om vores metoder, som rækker ud over ’det synes jeg plejer at virke’. Vi får en fælles faglighed,” siger Bjarne Møller fra projekt Vold Som Udtryksform.

Han har i mere end 20 år beskæftiget sig med voldsforebyggelse. På websitet kan du se ham i flere videoer, hvor han giver gode råd sammen med psykolog Trine Uhrskov.

Forebyggelse af vold er godt for både borgere og medarbejdere  

Trine Uhrskov påpeger, at voldsforebyggelse ikke kun er en fordel for medarbejderne.

”Borgere, der har brugt vold, føler skyld og skam, og de oplever også, at de fagprofessionelle tager afstand fra dem. Det ødelægger den arbejdsalliance, der skal være mellem borgeren og den fagprofessionelle, og det udhuler derfor grundlæggende det faglige arbejde. Derfor er det i mindst lige så høj grad i borgerens interesse, at vi forebygger vold og trusler,” siger Trine Uhrskov.

Flere metoder i brug

Metoder Mod Vold har besøgt arbejdspladser i hele landet og præsenterer følgende metoder: LA2, Feedback Informed Treatment, Styrket Borgerkontakt, Safewards, Marte Meo, BVC i kombination med Mestringsskema, Trafiklys og Low Arousal. Sitet sætter desuden fokus på alenearbejde i specialteam samt arbejdet med beredskabsplaner.

Se værktøjskassen med de konkrete værktøjer til at forebygge vold på Metoder Mod Volds hjemmeside