Forebyggelse af vold

Vold på arbejdspladsen kan forebygges. Det er ikke et vilkår. Det kan forklares, men skal ikke accepteres.

Vold på arbejdspladsen var tidligere knyttet til arbejde med særlige brugergrupper såsom stærkt socialt udsatte, psykotiske patienter og lignende. I dag er der risiko for at blive udsat for vold eller trusler om vold på arbejdspladsen for stort set alle, der arbejder i den offentlige sektor.

Forebyggelse af vold - hvad er det?

Forebyggelse af vold handler om hvordan du undgår vold i dit arbejde. Forebyggelse kommer du frem til, ved at:

 • Diskutere med dine kolleger om den vold I udsættes for på jeres arbejdsplads
 • Registrere og udarbejde ulykkesanalyse
 • Udarbejde en voldspolitik i fællesskab på arbejdspladsen
 • Modtage uddannelse i for eksempel konflikthåndtering
 • Få støtte og ressourcer fra den øverste ledelse

Hvis du er på en arbejdsplads, hvor du kun har ganske få eller ingen kolleger, må du henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR) i kommunen, som er forpligtet til at handle aktivt på din henvendelse om vold eller trusler.

Gode råd om forebyggelse af vold

Eksempler på god praksis viser, at forebyggelse af arbejdsrelateret vold skal omfatte:

 • Gennemførelse af risikoanalyser med jævne mellemrum
 • Uddannelse i eksempelvis konflikthåndtering
 • Samarbejde med eksterne parter såsom politiet
 • Omhyggelig planlægning som kombinerer forebyggelse, intervention, støtte og evaluering
 • Fokus på kollektive forebyggelsesinitiativer
 • Konstant feedback til ansatte
 • Vedvarende forebyggelsesinitiativer
 • Støtte og ressourcer fra den øverste ledelse