To afbødende hænder i silhuet

Foto: Colourbox

10 råd om vold

Vold på arbejde kan have store konsekvenser. Læs her 10 officielle råd til, hvordan vold kan forebygges.

Vold og trusler mod ansatte er en stor udfordring på mange danske arbejdspladser og kan have store konsekvenser for arbejdspladsen og de berørte. 

Sammen med de øvrige parter på arbejdsmarkedet har FOA udviklet 10 gode råd til, hvordan vold og trusler om vold kan undgås.

”Som medarbejder skal man kunne gå på arbejde uden at frygte for vold og trusler om vold. Derfor har vi i FOA stor opmærksomhed på, hvordan den enkelte arbejdsplads kan blive bedre til at forebygge problemet,” siger forbundssekretær Inger Bolwinkel.

Se også: Folder med rådene i deres fulde længe 

1. Samarbejd om at forebygge vold
Vær opmærksom på, at forebyggelse af vold skal ske i et samarbejde. Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere bakker op om indsatsen.

2. Tal om volden
Det er vigtigt, at I har en fælles forståelse af, hvornår der er tale om vold og trusler. Tal derfor om, hvordan I oplever vold og trusler i jeres arbejde.

3. Tag udgangspunkt i kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø
Høj faglig kvalitet og god service samt omsorg og støtte er med til at forebygge vold og trusler. En professionel tilgang til borgeren kan forebygge konflikter og aggressioner.

4. Giv den rigtige instruktion
Som en del af forebyggelsen skal alle medarbejdere have solidt kendskab til arbejdsopgaverne, og hvordan de skal udføres i relation til borgeren. Det hører derfor med til instruktion af medarbejdere, at de informeres om deres borgere. (…) Der skal også gives information om, hvad man skal gøre under og efter en eventuel voldelig episode. Det kan fx være information om beredskabsplanen.

5. Brug jeres faglighed til at forebygge vold
Vold er en faglig udfordring. Tal derfor om, hvordan I kan bruge hinanden og jeres faglige, professionelle viden til at forebygge vold. Overvej, om I har de rette kompetencer, og hvordan I løbende styrker jeres faglighed, så den kan bruges som en del af forebyggelsen af vold.

6. Indret arbejdspladsen trygt og sikkert
Vær opmærksom på, at den fysiske indretning kan være med til at forebygge vold. Det kan fx være lyddæmpende materialer, blødt lys, dæmpet musik, ingen høje lyde og tilpas temperatur. Undersøg, hvordan I indretter jeres arbejdsplads, så der både er fokus på ‘den gode relation’ til borgerne og jeres egen sikkerhed. Hvornår har I sidst tjekket alarmer og procedurer for at opnå tryghed?

7. Registrer volden
Sørg for, at I har et godt overblik over, hvilke former for vold og trusler, der sker på jeres arbejdsplads, samt hvor og hvornår den finder sted. Jo mere præcist I kan indkredse hvilke former for vold, der kan forekomme, fra hvem, og i hvilke situationer, desto bedre er I rustet til at gribe ind og forebygge, at volden opstår.

8. Lær af voldsepisoderne
Tal om, hvad I kan lære af de trusler og voldsepisoder, I udsættes for. Diskuter hvordan I bedst muligt kan bruge den viden i planlægningen af arbejdet, så I kan undgå, at en lignende situation opstår.

9. Sørg for at have en beredskabsplan
Det er vigtigt at have en plan, der beskriver, hvad der skal ske, og hvem der gør hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for vold: Det skal sikres, at alle får den nødvendige hjælp og støtte, både under og efter en voldsepisode. Beskriv, hvordan I vil tage hånd om medarbejdere umiddelbart efter en voldsepisode. (…) Lav en klar procedure for indberetning til Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen og politi.

10.  Bevar fokus på forebyggelse af vold
I er nået et godt skridt på vejen, når I har besluttet jer for at sætte fokus på forebyggelse og håndtering af vold på jeres arbejdsplads. Kunsten er at fastholde fokus. Tal om hvad der skal til for, at I kan bevare den nødvendige opmærksomhed på vold på jeres arbejdsplads. Skal det eksempelvis være et fast emne på et månedligt teammøde, personalemøde eller andet?

Rådene er udviklet af arbejdsmarkedets parter, herunder FOA, og udgivet af Arbejdstilsynet.