Undervisningsassistenter på alle folkeskoler

FOA foreslår, at der ansættes undervisningsassistenter på alle skoler. De vil kunne støtte lærere og elever, så elevernes faglige niveau kan hæves og børnenes trivsel øges.

De finske folkeskoler er gode til at udfordre de svage elever, hvilket blandt andet forklares med den finske undervisningsassistentordning:

”Pointen med undervisningsassistenterne (UA) er, at de let kan træde til i alle mulige problematiske situationer. UA kommer til at kende mange af skolens ”tunge” elever rigtigt godt i mange sammenhænge og gennem flere år. De følger dem i tykt og tyndt og kender ligesom klasselærerne til børnenes faglige, sociale og personlige sider. Dermed er de med til at skabe nære relationer, tryghed, faste rammer og ”rummelighed” omkring nogle børn, som ellers på mange måder er belastede og til besvær for sig selv og omgivelserne. Men de kan også være med til at give særlige udfordringer til dygtige og specielt begavede børn, eller andre, der på forskellig vis skiller sig ud, for eksempel tosprogede børn."

Kilde: Finsk Pædagogik – Finsk folkeskole. Lektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) ph.d. Frans Ørsted Andersen, 2008.

Undervisningsassistenter i Danmark

I 2009 startede en forsøgsordning med undervisningsassistenter på 73 danske folkeskoler. Forsøgene evalueres i 2012, men den foreløbige melding fra Skoleledernes formand Anders Balle er, at der er stor tilfredshed på skolerne med undervisningsassistenterne, både hos lærere, skoleledere, elever og forældre. Op mod 130 skoler har i dag ansat undervisningsassistenter.

Kilde: Politiken, 8.september 2010.

Børns skoleglæde

Behovet for at arbejde systematisk med elevernes trivsel i folkeskolen dokumenteres til fulde af en rapport fra Børnerådet, der fortæller at 3 % af eleverne i folkeskolens 4. klasser aldrig er glade for at gå i skole. 6 % er kun sjældent glade for at gå i skole. 16 % er det en gang imellem, mens der heldigvis er 45 % af 4.klasseseleverne, der for det meste og 30 % der altid er glade for at gå i skole.

Kilde: Portræt af 4. klasse – Børnerådet, 2010.