Stop tidlig overflytning

FOA foreslår, at der i loven fastsættes en 3 års grænse for overflytning af børn fra dagpleje/vuggestue til børnehave.

De senere år er aldersgrænsen for overflytning til børnehave blevet rykket ned i stadig flere kommuner.

En for tidlig overflytning af børn fra vuggestue/dagpleje til børnehave kan gå alvorligt ud over børnenes trivsel og give dem en dårlig start på børnehavelivet.

Vurderingen af om et barn kan overflyttes til børnehave før det fylder 3 år, skal alene være en pædagogisk vurdering og ikke en økonomisk prioritering. Og det skal sikres, at budgetter og personalenormeringer følger barnet, så børn ikke flyttes for at spare penge.