Ny viden til huset er et plus

Lederen af Børnehuset Egeparken bakkede op, da pædagogmedhjælper Grete Møller gerne ville uddanne sig til pædagogisk assistent. Han ser det som en gevinst for hele institutionen, at medarbejdere får et kompetenceløft.

Af Trine Kit Jensen

Lars Verning Petersen
Lars Verning Petersen

Idéen om en uddannelse til pædagogisk assistent var Grete Møllers egen.  Men det var ikke svært for den erfarne pædagogmedhjælper at få støtte til ideen fra lederen af Børnehuset Egeparken i Vollsmose, Lars Verning Petersen.  Efter at have forhørt sig om uddannelsens indhold var han ikke i tvivl om, at en ”opdateret” Grete ville være en gevinst for institutionen. 

- Som daglig leder ser jeg det som et plus at få tilført ny viden til huset. Hun stod med en mulighed for at blive opkvalificeret og en enestående chance for at fordybe sig på det pædagogiske område. Det bakkede jeg selvfølgelig op om, siger han. 

Den beslutning har han ikke fortrudt.  For efter at have gennemført uddannelsen kom Grete i december sidste år tilbage som en medarbejder med stærkere kompetencer.  

- Det vigtigste er, at hendes forståelse for børn og deres udvikling nu er større. Men det har også været godt, at hun i klassen fik mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger fra hele Fyn og på den måde har fået indblik i, hvordan man griber pædagogikken an andre steder. Det er altid sundt at komme ud og høre, at der findes andre verdener end den, man selv går rundt i til daglig, siger han.

Tør tage ansvar

En af de første ting, Lars Verning Petersen observerede, da Grete vendte tilbage, var hendes opmærksomhed på, at de meget udadreagerende drenge på institutionen havde behov for flere udendørsaktiviteter for at få brugt deres energi. 

- Den slags ser også pædagogmedhjælpere. Men Grete kunne putte det ind i en bredere forståelsesramme og hun har stort fokus på de drenge, siger han. 

Børnehuset Egeparken har i alt små hundrede børn, hvoraf hele 93 procent er tosprogede fra familier med rødder i bl.a. Somalia, Tyrkiet, Libanon, Palæstina, Irak og Vietnam.  Både sprogforviklinger og kulturelle forskelle giver særlige udfordringer i hverdagen og i samarbejdet med forældrene, men her er Grete ikke bange for at tage ansvar, fortæller Lars Verning Petersen. 

- For eksempel havde vi en situation, hvor en af pædagogerne blev syg på dagen for en rigtig svær samtale med et forældrepar, og her sprang Grete straks til, siger han.

Ny rolle på institutionen

Generelt oplever Lars Verning Petersen, at den pædagogmedhjælper han sendte af sted, er kommet tilbage som pædagogisk assistent med større faglig selvrespekt. 

- Grete har aldrig været bleg for at sige sin mening og har altid været meget engageret. Men hun virker mere sikker nu, fordi hun har noget mere at bygge sine holdninger på, siger han. 

Uddannelsen har altså gjort en forskel og givet langt større udbytte end de kortvarige kurser, pædagogmedhjælpere ellers har adgang til, mener Lars Verning Petersen.  Derfor har det også været vigtigt for ham at give den ”opdaterede” Grete mulighed for at omdefinere sin rolle på institutionen, så hun ikke risikerede at havne på den gamle hylde. 

- Da hun kom tilbage, havde vi derfor en samtale om, hvad jeg kunne forvente af hende nu. Vi talte også om, hvordan hendes nye viden kunne blive udbredt til resten af huset og det førte bl.a. til, at hun holdt oplæg for det øvrige personale om nogle af de ting, hun har lært, fortæller han.