Ret til uddannelse til alle pædagogiske medarbejdere

FOA foreslår, at alle dagplejere, omsorgsmedhjælpere og pædagogmedhjælpere efter tre års ansættelse skal have ret til og tilbud om at tage en pædagogisk assistentuddannelse. Mange har deltaget i forskellige pædagogiske kurser og uddannelsesforløb af kortere varighed, men har ikke en grundlæggende pædagogisk uddannelse.

Pædagoger skal sikres videreuddannelse langt hurtigere end i dag. Der skal være ret til pædagogisk diplomuddannelse senest efter 5 års beskæftigelse som pædagog, og pædagogiske ledere skal have tilbud om diplomuddannelse i ledelse ved deres ansættelse.

Uddannelse højner kvaliteten

International og dansk forskning fastslår, at pædagogisk uddannelse har en positiv indvirkning på kvaliteten af det pædagogiske arbejde. (Børnehavens betydning for børns udvikling, SFI - Christoffersen og Nielsen, 2009).

For mange ikke pædagogisk uddannede 

Næsten fire ud af ti af alle pædagogiske medarbejdere har ikke en uddannelse som pædagog eller pædagogisk assistent (eller PGU – Pædagogisk Grunduddannelse, der blev afløst af den pædagogiske assistentuddannelse i 2008).

Af den samlede ikke-pædagogisk uddannede gruppe på mere end 50.000 dagplejere, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere m.fl. i 2009, blev kun godt 500 optaget på den pædagogiske assistentuddannelse udbudt som grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Antallet der optages på uddannelsen er, blandt andet i kraft af trepartsaftalen fra 2007, svagt stigende i 2010, hvor Undervisningsministeriet forventer optag på 650. (Undervisningsministeriet.) 

Diplomuddannelsen

Antallet af pædagoger i dagtilbud, der har gennemført en fuld diplomuddannelse, ligger på godt 13 %, mens ca. 44 % har gennemført et eller flere moduler af en diplomuddannelse. For lederne på området er tallene henholdsvis ca. 44 %, der har gennemført en fuld diplomuddannelse, mens omkring 45 % har gennemført et eller flere moduler. (Servicestyrelsen – Niras og Udviklingsforum, 2010).  Der findes ingen tilsvarende opgørelse fra det socialpædagogiske område.