Respekter forældrenes valg

FOA foreslår, at dagtilbudsloven sikrer respekt for forældrenes valg af dagtilbud, så kommunernes mulighed for at have lukkedage fjernes (eller måske indskrænkes kraftigt) og så børn i dagplejen ikke kommer i gæstepleje i en daginstitution.

Det er godt, at forældrene til de mindste børn har mulighed for at vælge imellem en plads i dagpleje eller daginstitution.

Det er derfor også vigtigt, at forældrenes valg respekteres, så børnene ikke flyttes fra dagpleje til daginstitution og omvendt, eller fra en daginstitution til en anden, når medarbejdere er fraværende på grund af sygdom, ferie, uddannelse m.m. eller på grund af lukkedage i dagtilbuddene.

På trods af politiske løfter om at gribe ind over for den kraftige vækst i antallet af lukkedage i daginstitutionerne, er antallet konstant vokset gennem de seneste par år. En urimelig behandling af både børn og forældre.