Så mange skal ansættes

Det kræver 3.000 flere ansatte i daginstitutionerne, hvis der med det nuværende børnetal skal være reelle minimumsnormeringer

Danmarks Statistik (DST) har opgjort gennemsnitsnormeringer for hele landet i 2018 til 3,1 børn pr. voksen i daginstitution 0-2 år og 6,2 børn pr. voksen i daginstitution 3-5 år. Tallene er uændrede i forhold til 2017.

Det findes ikke statistik over hvor mange ledere, der er ansat i landets daginstitutioner, men ifølge Danmarks Statistik var der i 2018 i alt 3.379 ledere af daginstitutioner og dagpleje. FOA skønner, at der er ca. 200 dagplejeledere og dagplejepædagoger på lederoverenskomst. Antallet af ansatte som pædagog, pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent i daginstitution var i 2018 i alt 44.067.

En normering på 3 børn pr. voksen i daginstitution 0-2 år (1:3) og 6 børn pr. voksen i daginstitution 3-5 år (1:6) kræver 3.000 flere ansatte – forudsat, at både antallet af børn og ledere fra 2018 er uændret. 

Forudsat er også, at den nuværende fordeling af pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter fastholdes. Og 60 pct. af lederne er trukket ud af DST normeringstallene, da det svarer til den procent lederne selv angiver, at de i gennemsnit arbejder væk fra børnegrupperne (Daginstitutionernes Hverdag 2018, Bureau 2000).

Når børnetallet stiger som forventet, vil udgiften til minimumsnormeringer naturligvis værre større end til det nuværende børnetal.