Pressemeddelelse

Så let skaffer vi 8.000 pædagogisk uddannede voksne

Den hurtigste vej til flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver er at uddanne pædagogmedhjælpere til faglærte pædagogiske assistenter. Lige nu kan mere end 8.000 uddannes på under et år, viser nye tal.

Manglen på pædagogisk personale er allerede massiv – og problemet vil kun vokse i de kommende år, når børnetallet stiger og vi skal bruge flere voksne for at leve op til kravet om minimumsnormeringer. Frem mod 2030 vil der være behov for 14.000 flere ansatte i landets dagtilbud, og det personale bør være pædagogisk uddannet, understreger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

”Vi skal sikre det gode børneliv ved at sikre en høj kvalitet i dagtilbuddene. Derfor skal det personale, der omgiver børnene være uddannet, og den gode nyhed er, at vi på mindre end et år kan skaffe 8.000 flere af den slags. Det kan vi, hvis kommunerne udnytter det enorme potentiale, der ligger i at uddanne de dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere, der i dag er ude på stuerne blandt børnene, til faglærte pædagogiske assistenter,” siger Kim Henriksen.

Han henviser til, at pædagogmedhjælpere, som er over 25 år gamle og har mere end to års erfaring fra området, kan få merit for deres praksiserfaring. Skoledelen på den ellers godt tre år lange erhvervsuddannelse kan de derfor tage på blot 42 uger. Lige nu er der 8.083 pædagogmedhjælpere på landsplan, der lever op til kriterierne for at tage uddannelsen ad det spor. Det viser nye tal, som FOA har trukket hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

”Vi taler om dedikerede, erfarne medarbejdere, som hver dag brænder for at give børn omsorg og støtte dem i deres udvikling. Med uddannelsen vil de kunne indgå fuldt og helt i løsningen af de pædagogiske opgaver over alt fra at holde forældresamtaler til at planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter. Børnene vil få flere voksne omkring sig, som er uddannet til at se verden fra et børneperspektiv. For kommunerne gælder det bare om at samle det guld op, der ligger og flyder lige for fødderne af dem. Hvis vi skal lykkes med at sikre kvalificerede ansatte nok, skal de have blik for, at der findes to pædagogiske uddannelser, og der er brug for begge. Både pædagogiske assistenter og pædagoger,” siger Kim Henriksen.

Flere kommuner har allerede indset, at de pædagogiske assistenter er en oplagt løsning på de massive rekrutteringsproblemer på dagtilbudsområdet og har særlige tiltag, som skal sikre endnu flere pædagogiske assistenter i børnehaver og vuggestuer. Det gælder kommuner som Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Skive, Randers, Horsens, Odsherred, Lolland og Halsnæs.

Blandt tiltagene er både jobgaranti og rotationsordninger, hvor ledige bringes ind som vikarer, mens de erfarne pædagogmedhjælpere uddannes. Et andet tiltag er specifikt at nævne, at der kan være tale om en pædagogisk assistent, når der slås stillinger op på dagtilbudsområdet. Samtidig skruer flere af kommunerne op for antallet af uddannelsespladser, så flere unge kan blive pædagogiske assistenter.

Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede