Normeringer i dagplejen

Der bør laves om på dagtilbudsloven, så der højst kan være fire børn i et dagplejehjem. Den nuværende grænse på fem børn er lavet på et grundlag, der ikke holder i dag.

I Dagtilbudsloven står der, at der i det enkelt dagplejehjem kan indskrives op til 5 børn. Indtil 1976 kunne der indskrives op til 7 børn i hvert dagplejehjem. Da loven fastsatte grænsen til 5 børn, var hvert tredje barn i dagplejen 3-11 år gammelt.
Aftalen om max. 5 børn bygger altså på en hel anden børnesammensætning i dagplejen, end den der findes i dag, hvor alle børn i dagpleje er 0-2 år gamle. I den alder har børnene særligt brug for en voksens nærvær og støtte i udviklingen af deres sociale relationer, sprog, motorik m.m., og derfor er 5 børn for mange børn. 

FOA ønsker, at loven ændres, så der højest kan være 4 børn i et dagplejehjem. Det vil også svare til det normeringskrav, der nu bliver stillet til daginstitutioner 0-2 år (1 ansat til 3 max børn). Personalet i daginstitutionerne er nemlig, ifølge en undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen i 2018, kun sammen med børnene i 65 pct. af deres arbejdstid, mens dagplejeren ikke går fra børnene til møder, frokost m.m.

Vi ønsker også en stramning af lovgivningen om tilsynet i dagplejen.  Både dagplejepædagoger, dagplejere og forældre har krav på, at tilsynet er tilstrækkeligt, så det både kan kontrollere og bidrage til den faglige udvikling i dagplejen. 

Læs notat om forældres oplevelse af 5 børn i dagpleje eller privat pasningsordning