Godt at børnene kan lege selv

Af Thomas Ambrosius, MetroXpress 17. juni 2010

En pige bliver ramt af en moon car og falder bagover på legepladsens asfaltbelægning. Det gør ondt, og hun sætter i et vræl.
Malene Vindel, som er pædagog her i den integrerede institution Brolopperne på Nørrebro, hører det med det samme og får trøstet pigen.

Malene Vindel har et øje på hver finger denne tirsdag eftermiddag. Hendes stue med 23 børn, hvoraf 19 er mødt op, er ramt af sygdom. En pædagog i barselsvikariat er blevet syg, og der er ikke indkaldt vikar.
”Der er ikke økonomi til det”, som hun siger.

Klokken 12 gik pædagogmedhjælperen på hendes stue hjem fra arbejde, så nu er hun alene om at passe børnene og hjælpe den pædagogstuderende, som hun også har ansvaret for i dag. Ellen Hansen, som er under uddannelse til pædagog, på nabostuen har lige så travlt. Pædagogen på stuen har ferie, og der er ikke indkaldt vikar.

Klokken 13.15 gik pædagogmedhjælperen på stuen hjem fra arbejde, så nu er hun også alene med 19 ud af de 23 børn der er mødt op på hendes stue.
Den eneste løsning for Ellen og Malene er at sende alle børnene på legepladsen resten af dagen, så personalet fra de andre stuer kan hjælpe med at passe børnene.

Lige nu holder fire voksne øje med de omkring 60 børn, der er på gyngerne, legetårnet, sandkasserne og den lille boldbane. To voksne er gået indenfor med børn, der skal skiftes eller noget andet.

”Vi bliver presset, når vi skal spise frugt og skifte ble på de mindste, og oprydningen efter frokosten oppe på stuen må vente,” siger Ellen Hansen og tilføjer, at det ikke er muligt at trække en gruppe børn til side og lave noget særligt med dem på sådan en dag.
”Man er lidt helikopteragtigt over det hele. Man er mere observerende end igangsættende og deltagende,” siger hun.
Heldigvis er børnene fantastisk gode til at aktivere sig selv eller lege i grupper her på legepladsen, bemærker Malene Vindel.

”Hvis børnene kommer og søger omsorg, får de den. Men man kan ikke sætte sig ned med barnet alene og snakke. Det må så gå rundt på legepladsen sammen med mig og tre-fire andre børn.” Malene Vindel, pædagog på den integrerede institution Brolopperne på Nørrebro.