Ulige vilkår for kommunerne

Forskellene i børnesammensætning, fordeling af vuggestuepladser og dagplejepladser samt andelen af børn i privat pasning er afgørende for kommunernes muligheder for at udmønte minimumsnormeringer.

Statens første økonomiske bidrag til kommunerne gives pr. 0-5 årige børn og pengene kan ikke bruges til at ansætte personale i private institutioner, dagplejen eller private pasningsordninger. Udmøntningen betyder, at der er tre forhold, der har betydning for den enkelte kommunes mulighed for at øge normeringen:

 1. Fordelingen af 0-2-årige og 3-5-årige børn
  Kommuner med flere børn i alderen 0-2 år end i alderen 3-5 år vil have sværere ved at på pengene til at række til at øge normeringerne i daginstitutionerne, da normeringen på minimum en voksen til tre børn i vuggestuen, og en voksen til seks børn i børnehaven, kræver at der ansættes flest medarbejdere i de kommuner, der har forholdsvis mange vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn. 
   
 2. Fordelingen af vuggestuepladser og dagplejepladser: 
  Kommuner med mange vuggestuepladser og få dagplejepladser vil have sværere ved at få pengene til at række til at øge normeringerne i daginstitutionerne end kommuner med mange dagplejepladser og færre vuggestuepladser. Da pengene er givet pr. barn, men kun kan bruges i daginstitutioner. 
   
 3. Andelen af børn i private daginstitutioner og private pasningsordninger:
  Kommuner hvor mange børn går i private daginstitutioner og private pasningsordninger vil have nemmere ved at få pengene til at række til at øge normeringerne i de kommunale og selvejende daginstitutionerne end kommuner, hvor få børn passes i private tilbud. Fordi pengene til normering er givet pr. barn, men kun kan bruges i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner.

Et eksempel 
Jammerbugt kommune har en normering på 4,1 børn per voksen i vuggestuerne
Københavns kommune har en normering 3,2 børn per voksen i vuggestuen

Jammerbugt har 130 vuggestuepladser og 289 dagplejepladser
København Kommune har 14.153 vuggestuepladser og 475 dagplejepladser 

I Jammerbugt er andelen af 3-5-årige helt oppe på 0,69 – det vil sige 2 ud af 3 af kommunens 0-5-årige børn  går i børnehave.
I København er andelen af 3-5-årige kun på 0,54 – det vil sige at kun lige godt 1 ud af 2 af kommunens 0-5-årige børn går i børnehave. 

(Kilde DST, 2018).