Det koster minimumsnormeringer

Prisen for reelle minimumsnormeringer er væsentligt højere end de 1,6 milliarder kroner årligt, som regeringen har regnet sig frem til.

Ifølge FOA er udgiften til minimumsnormeringer ca. 3,5 milliarder kroner om året - til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Forudsat, at antallet af børn og ledere er uændret, og den nuværende fordeling på 62 pct. pædagoger, 8 pct. pædagogiske assistenter og 30 pct. pædagogmedhjælpere (KRL, november 2019) fortsat gælder. 

De ca. 2 milliarder kroner som FOA mener skal lægges til de 1,6 milliarder, som regeringen sender til kommunerne i 2025, findes ved, at personale, som ikke hører til i en beregning af, hvor mange ansatte der er til børnene, trækkes ud af Danmarks Statistiks tal.
FOAs tal er højere, fordi vi har fratrukket vikarer og timelønnede, elever og studerende, ansatte til særlige opgaver, støttepædagoger og ansatte som følge af sociale normeringer. 

FOA er bekymret for, at kommuner, som ikke kan finde tilstrækkelig finansiering til opfyldelse af lovkrav om minimumsnormeringer, ser sig nødsaget til at forringe det pædagogiske tilbud for de børn, som i særlig høj grad har brug for voksenkontakt og støtte.