Grafik af pædagog og fire børn der giver vand til pindsvin

Minimumsnormeringer skal være grundnormeringer

Tilstrækkelige normeringer er en forudsætning for, at børn og ansatte i dagtilbud kan få et samspil, som børnene trives og udvikler sig bedst muligt i. FOA ønsker derfor, at det tydeligt skal fremgå af loven, at minimumsnormeringer er grundnormeringer.

Tilstrækkelige personalenormeringer garanterer ikke kvalitet i dagtilbuddene, men det er dokumenteret af forskning, at der er en sammenhæng mellem normeringsforholdene og det pædagogiske personales muligheder for at skabe et læringsmiljø, der bidrager til børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring. 

Regeringen indfører minimumsnormeringer, så der i 2025 højest er tre 0-2-årige børn pr. ansat pædagogisk medarbejder (1:3) og højst seks 3-5-årige børn pr. ansat pædagogisk medarbejder (1:6).
Det har FOA på vegne af personalet og børnene argumenteret for i mange år, så det er med stor tilfredshed, at vi imødeser lovgivningsarbejdet. På sigt ønsker FOA dog, at normeringerne skal være 1:3 og 1:6 i den tid, som personalet reelt tilbringer sammen med børnene – og ikke som nu, hvor der kun tælles ansatte og børn. 

Hvad koster det

Reelle minimumsnormeringer koster meget mere, end regeringen har sat af til formålet. 

Flere ansatte

Der er behov for at ansætte flere i daginstitutionerne for at opfylde et krav om minimumsnormeringer. 

Det mener FOA

Den nye lov bør gælde grundnormeringer og tage hensyn til kommunernes indbyrdes forskelligheder på børneområdet. 

Normering i dagplejen

Forholdene i dagplejen har ændret sig, og derfor bør dagtilbudsloven ændres. 

Seneste nyheder

Rapport