Mere tid til børnene

FOA foreslår en revision af lovgivning og regler, som har som udgangspunkt at fjerne unødvendig dokumentation og kontrol, og i højere grad basere organiseringen af det pædagogiske arbejde på tillid til de pædagogiske lederes og personalets faglige viden og professionelle dømmekraft.

Der er blevet mindre tid til børnene i vores dagtilbud.

Forringede normeringer har været ledsaget af store ændringer i arbejdets indhold. Personalet har fået flere og flere administrative opgaver, der tager tid væk fra børnene. Der udarbejdes forskellige former for dokumentation, og ikke kun den, der er krævet i lovgivningen, men også dokumentation som opfindes i kommunerne.

Samlet set oplever personalet den udvikling som en manglende tillid til deres faglige viden og dømmekraft, og mange af de ansatte oplever, at de kun lever op til de formelle krav og ikke til selve formålet med de mange nye lovbestemte opgaver.

En undersøgelse foretaget af konsulentfirmaet Deloitte for Finansministeriet i 2009, viste, at pædagogerne i gennemsnit kun bruger 51 pct. af den samlede arbejdstid sammen med børnene.

Dagtilbudsreform