Gratis kost til alle i 0-6 års daginstitutioner

FOA foreslår, at der via lovgivning indføres gratis kost til alle børn i 0-6 års institutioner. Det er en investering i børns sundhed, som først og fremmest vil øge børns sundhed og trivsel nu og her, men også på længere sigt.

Ernæringens betydning for børns vækst samt fysiske og kognitive udvikling er dokumenteret i en række undersøgelser, og vi ved, at overvægt kan få ikke blot fysiske, men i høj grad også psykiske konsekvenser for børn.

Kilde: Børnehavens betydning for børns udvikling, SFI, Nielsen og Christoffersen, 2009.

Stigende antal overvægtige

På trods af den omfattende debat om betydningen af sund kost, gode madvaner og regelmæssig motion er det ikke lykkedes at vende eller bare stoppe udviklingen i antallet af overvægtige børn. Antallet er tværtimod steget mærkbart, og i 2009 var hvert femte barn overvægtigt.

Rigtig mange børn tager overvægten med sig ind i voksenalderen. Faktisk bliver 70 % af dem, der er overvægtige som børn, også overvægtige som voksne.

Fra Sundhedsstyrelsens kampagne ”En lettere barndom” - 2009

Madordningen

På baggrund af de stigende problemer med overvægtige børn og den offentlige debat om kostens betydning for børns sundhed og trivsel, blev der i 2008 lovgivet om indførelse af et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitution. Loven skulle træde i kraft i januar 2010, så blev der mulighed for først at indføre madordning i 2011. 

I starten af 2010, få uger efter madordningerne var en realitet, besluttede regeringen at ændre loven, så madordningerne ikke længere er obligatoriske.