Giv bedre plads

FOA foreslår, at der ved lov fastsættes bindende bestemmelser om arealkrav i daginstitutionerne, så der i grupperummene skal være mindst 4,5 m2 frit gulvareal til 0-2 årige børn og 3,5 m2 frit gulvareal til 3-5 årige børn og at gruopperummene skal suppleres med aktivitetsrum. Denne standard skal indføres ved nybyggeri, og der skal fastsættes en frist for, hvornår bestemmelserne skal gælde for alle daginstitutioner.

Forskning har påvist den positive effekt af gode pladsforhold i daginstitutioner.

Nogle forskere peger på, at et minimum på 5 m2 pr. barn giver optimale forhold. Andre påviser øget aggressiv, destruktiv ikke-engageret adfærd, hvis den fysiske tæthed bliver mindre end 3m2 pr. barn.

Nyere dansk forskning viser, at for hver m2 grupperumsarealet bliver forøget med pr. barn, falder antallet af sygedage i daginstitutionerne med ca. 11 pct.