Velfærd i børnehøjde

FOA bud på, hvad der skaber bedre velfærd i børnehøjde

Velfærden i børnehøjde kan styrkes, hvis vi som samfund investerer i gode dagtilbud, hvor læringsmiljøet er rettet mod børns trivsel, læring, dannelse og udvikling.
Det kræver tilstrækkelige normeringer, veluddannet pædagogisk personale, god fysisk indretning, et godt forældresamarbejde, og at børn tilbydes alderssvarende dagtilbud. Det kræver også, at det pædagogiske personale samarbejder under tydelig ledelse i stærke arbejdsfællesskaber, som bygger på faglig sparring og evaluering af det pædagogiske arbejde.