Videnscenter for værdig ældrepleje

I 2018 blev der oprettet Det nationale videnscenter for værdig ældrepleje, som et statspuljeprojekt fra 2018-2021.

Der er et nedsat et nationalt råd for videnscenteret, med aktører fra forskellige organisationer, styrelser og fagforeninger (FOA blandt andet). Formålet er at give sårbare ældre en værdig alderdom.

Der er blevet afsat 60.mil kr. til projektet. Videnscenteret arbejder i høj grad med at understøtte kommunernes arbejde, i at skabe mere værdighed i ældreplejen. Dette sker blandt andet gennem kompetenceudvikling, rådgivning, formidling osv.