Værdighedspolitik i kommunerne

Den 1. marts 2016 trådte en ny lov i kraft, som pålægger kommunerne at udfærdige og offentliggøre en værdighedspolitik for ældrepleje. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier, prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.

Derved kan FOA og andre holde kommunalpolitikerne fast på deres intentioner i Værdighedspolitikken, når de behandler budget og drøfter serviceniveau, normeringer osv. i ældreplejen.

Der blev i aftalen om finansloven 2016 afsat 1 mia. kr. årligt, som skal understøtte kommunernes arbejde med Værdighedspolitikken. ”Værdighedsmilliarden” er afsat som ekstra midler, der ligger ud over allerede vedtagne budgetter.

Mere information