Det mener FOA om værdighed i ældreplejen

Der er brug for en politisk garanti for at vores ældre får en værdig omsorg, pleje og behandling.

Næsten hver anden sosu-medarbejder i ældreplejen oplever, at de har fået dårligere muligheder for at yde værdig pleje, omsorg eller behandling til ældre borgere i dag sammenlignet med for to år siden. Det viser en ny FOA-undersøgelse.

Årsagen er først og fremmest mangel på tid, at der er for få medarbejdere, og at borgeren ikke er visiteret til den fornødne hjælp. Når der ikke er tid nok, kan medarbejderne ikke fuldt ud bruge deres faglighed, og det får konsekvenser for de ældres værdighed.

Det gør FOA: Vi vil have en værdighedsgaranti
Næsten hver tredje af de adspurgte i undersøgelsen mener, at svækkede ældre i ringe grad får en værdig pleje, omsorg eller behandling.

Derfor arbejder FOA sammen med Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Ældre Sagen på at få indført en værdighedsgaranti til ældre med inspiration fra svensk og norsk lovgivning. Men en værdighedsgaranti skal ikke være tomme kalorier. Vi vil have en model, hvor kommunerne forpligter sig til at sikre anstændige forhold for de ældre. Hvis man er visiteret til hjælp, skal det ske med værdighed.

FOA benytter enhver anledning til at gøre politikere og arbejdsgivere opmærksomme på, at værdigheden og fagligheden er gået fløjten. Det gør vi både på møder, i debatindlæg og i medierne, hvor FOA får taletid.