Vi vil have værdighed i ældreplejen

Du giver - i kraft af din faglighed - øget livskvalitet hos ældre, men mange frygter alligevel en uværdig alderdom.
Derfor kæmper FOA for en politisk værdighedsgaranti.

Et løfte til de ældre

Sammen med DSR og Ældre Sagen presser FOA på, for at politikerne skal indføre en værdigheds-garanti i ældreplejen.

10 værdige bud

Frisk luft. Respekt for individuelle behov. Støtte til at holde minder i live.

Det er blot nogle af de elementer, der har stor betydning for ældre mennesker.

En uværdig alderdom?

59 %

af befolkningen frygter at få en uværdig pleje, omsorg og behandling som ældre