Reformer, der øger uligheden

Mange danskere er hårdt ramt af den førte politik, og det koster dem dyrt.

VIDSTE DU AT….:

  • Uligheden i Danmark ligger nu på sit højeste niveau i mange år.*
  • Ved årtusindeskiftet var der 16.000 fattige i Danmark. I 2013 var der 40.000.**  
  • I løbet af de sidste ti år er de rigeste danskere blevet rigere, mens de fattigste er blevet fattigere. Den rigeste tiendedel af befolkningen har fået 30 procent større indkomst og den fattigste tiendedel har fået lavere indkomst.***  
  • 5.600 af dem, der har mistet dagpengene siden 2013, står helt uden indkomst i dag.**** 
  • De rigeste danskere lever længere end de fattigste. Men dem med de korteste eller ingen uddannelser har også færre gode leveår tilbage, når de runder de 60 år i forhold til dem med længere uddannelser.

Ulighed skader hele samfundet. I de lande hvor forskellen mellem rig og fattig vokser bliver landenes samlede rigdom mindre*****. Regeringen er kommet med mange forslag, som øger uligheden.

Regeringen skal forpligtes til at komme med konkrete forslag til mindre ulighed. Det arbejder FOA for. For eksempel bør pensionsalderen være forskellig, og afhængig af hvor mange år, man har været på arbejdsmarkedet.

I FOA sætter vi fokus på konsekvenserne af de politiske beslutninger, og vi blander os i den offentlige debat – både lokalt og på landsplan.


Kilder: 

* Familiernes økonomi, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2015. Måling 1994 til 2013.

** Familiernes økonomi, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2015. 1999-2013.

*** AE Rådet, 19/10 2015

**** AK-Samvirke

***** OECD