Ulighed i sundhed

Uligheden i det danske samfund vokser. Danskernes levealder og sundhedstilstand afhænger af indkomst, uddannelse mm. Det vil FOA gøre noget ved.

 

Indkomst afgør levetid

Mænd, der tilhører den rigeste fjerdedel,
lever 10 år længere
end mænd fra den fattigste fjerdedel.

De rigeste kvinder
lever 6 år længere
end de fattigste kvinder.

Uddannelse = sundhed?

En 60-årig kvinde med lang videregående uddannelse, kan regne med at have 15 gode leveår tilbage.

En 60-årig ufaglært kvinde kan kun forvente 10 gode leveår.

Kampagne

FOA vil gøre noget ved den stigende ulighed i Danmark