Sådan foregår udlicitering

Få overblikket over, hvordan udbud og udlicitering forløber

Udlicitering er, når kommunen vælger en ekstern leverandør til at løse en kommunal opgave. Det kan for eksempel være rengøring på kommunens idrætsanlæg. Før en opgave bliver udliciteret, skal den sendes i udbud.

Udbud

Et udbud er, når kommunen beder eksterne leverandører om at give et tilbud på at løse en opgave. Udbud kaldes også for konkurrenceudsættelse. Forud for udbuddet bliver der lavet et udbudsmateriale. Det er et "salgsmateriale", hvor det nøje beskrives, hvilken ydelse, der skal leveres. Ud fra udbudsmaterialet kan private virksomheder så byde ind med, hvor mange penge de skal have for at levere ydelsen.

Udbud skal altid drøftes i MED, før der bliver besluttet noget endeligt. MED skal drøfte planerne, og medarbejdernes kommentarer skal være en del af det grundlag, som der skal træffes beslutning om. 

Alle de medarbejdere, der bliver berørt af et udbud skal have mulighed for at tale sammen. Det er både dem, der løser opgaverne i dag, og dem, der bliver berørt, hvis opgaverne ændrer sig. I have tid til at tale sammen både før og efter det møde, hvor MED skal drøfte forslaget om at sende en opgave i udbud.

Hvis kommunen beslutter at gennemføre et udbud på jeres område, skal jeres tillidsrepræsentant have mulighed for at deltage i arbejdet.

Udlicitering

Hvis kommunen vælger at indgå en kontrakt med et privat firma, bliver opgaven udliciteret. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om en udlicitering.

Der bliver lavet en kontrakt mellem kommunen og den nye leverandør, når en opgave bliver udliciteret. En udliciteringskontrakt varer typisk 4-6 år. Når kontraktperioden udløber, skal kommunen tage stilling til, hvad der så skal ske: Skal opgaven udbydes igen, eller vil kommunen igen løse opgaven selv.

Hvis dit arbejde bliver udliciteret, så bliver du sandsynligvis virksomhedsoverdraget til det private firma, der overtager opgaven. Det vil sige, at du følger med dit arbejde over til det private firma. Du skal altså ikke søge dit eget job!

Download FOAs pjece "Virksomhedsoverdragelse - hvad betyder det for dig? Hvad skal du være opmærksom på?"