Hvad kan du gøre?

Du og dine kolleger skal høres, hvis der er planer om et udbud på dit arbejdsområde. Din tillidsrepræsentant og din lokale FOA-afdeling kan hjælpe.

Beslutninger om udbud og udlicitering træffes af kommunalbestyrelsen. Som ansat på et område, der skal sendes i udbud, har du og dine kolleger den bedste viden om, hvilke opgaver, der skal løses. Det er vigtigt, at den viden kommer med i overvejelserne om et udbud.

  • Tal med dine kolleger, så I sammen kan sætte ord på opgaverne og eventuelle bekymringer
  • Tal med din tillidsrepræsentant, som har ret til at deltage i udbudsarbejdet
  • Kontakt din lokale FOA-afdeling, som kan hjælpe med viden om løn- og arbejdsforhold

Hvis du hører rygter om, at kommunen har ideer eller planer om at lave et udbud på dit område, så kontakt din tillidsrepræsentant og tal med dine kollegaer om det.
Selv rygter om en udlicitering giver ofte utryghed og usikkerhed om fremtiden. Den usikkerhed skal der arbejdes med, også selvom det ikke er sikkert, at udliciteringen bliver til noget.

Et udbud skal altid drøftes på et møde i MED, og både før og efter dette møde skal alle berørte medarbejdere have mulighed for at tale sammen om emnet. Det er dig og dine kollegaer, der ved mest om de opgaver, der skal i udbud. Det er jer, der løser opgaverne i dag, så I er ”specialisterne”. Hjælp tillidsrepræsentanten og din AMR med din viden og dine bekymringer. Både stort og småt skal med i opgavebeskrivelsen forud for et udbud.

Hvis I skal virksomhedsoverdrages, vil I få information om det videre forløb. Hvis dit arbejde bliver udliciteret, og du bliver virksomhedsoverdraget, kan både opgaver, arbejdssted og lønvilkår kan ændre sig. Men alle ændringer skal forhandles med jeres tillidsrepræsentant og den lokale FOA-afdeling.

Find din afdeling