Skidt og støv på et flisegulv

Foto: Jørgen True

Før og efter udlicitering

Der er stor forskel på løn- og arbejdsforhold før og efter en udlicitering. Arbejdstempoet er sat i vejret, de lønnede pauser er væk, og brugerne oplever ikke den samme kvalitet af rengøringen.

Herunder kan du se nogle af konsekvenserne ved udlicitering af rengøringsopgaver.  

Arbejdstempo

Før:

 • 100 timer til rengøring af området
 • Ferie- og hovedrengøring
 • Fravær grundet sygdom blev dækket af vikarer

Efter:

 • 60-70 timer til rengøring af området
 • Ingen rengøring i ferien og ingen hovedrengøring
 • Ingen vikar-dækning ved sygdom
Fleksibilitet

Før:

 • Mulighed for at planlægge og ændre i rengøringen

Efter:

 • Ingen muligheder for at ændre i rengøringen
Materialer og værktøjer

Før:

 • Normale, kvalitetssikrede rengøringsmaterialer

Efter:

 • Færre og billigere rengøringsmaterialer
Arbejdstid

Før:

 • Mere fuldtidsarbejde
 • Betalte pauser

Efter:

 • Mere deltidsarbejde
 • Ingen betalte pauser
Lønvilkår

Før:

 • Månedslønnet

Efter:

 • Timelønnet
 • Lavere timeløn
Ansættelsesvilkår

Før:

 • Fast ansættelse
 • Faste regler for barsel og pension

Efter:

 • Deltidsansættelse og sæsonansættelse
 • Forringede barsels- og pensionsvilkår
Arbejdsvilkår

Før:

 • Rimelige vilkår
 • Ansatte er en del af arbejdspladsen og deltager i f.eks. sociale arrangementer

Efter:

 • Mere stress
 • Ingen ansættelse i institutionens ferieperioder
 • Ansatte kommer fra et eksternt firma og er ikke længere en del af arbejdspladsen
Rengøringskvalitet

Før:

 • Normal kvalitet

Efter:

 • Brugerne oplever dårligere kvalitet

Forskellene stammer fra en en kvalitativ analyse, FOA har lavet af udliciteret rengøring på skoler i Ballerup og Frederiksberg kommune.

Download analysen "Oplevet kvalitet efter udlicitering af rengøring"

Analyse uden medarbejdervilkår

Udbudsrådet konkluderede i efteråret 2012, at udliciteringen af rengøringsopgaver betød nettobesparelser på mellem 13 og 54 %. Derudover blev det konkluderet, at kvalitetsniveauet af rengøringen var enten uændret eller lidt forbedret.

Konklusionerne blev lavet på baggrund af en analyse af 11 kommunale udbud af rengørings-opgaver. Der var ingen oplysninger om medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår med i analysen fra udbudsrådet.

På baggrund af udbudsrådets analyse konkluderede produktivitetskommissionen, at det offentlige kan opnå markante besparelser ved udlicitering.