Tillidsrepræsentantens opgaver

Opgaverne for en TR kan se meget forskellige ud fra uge til uge. Der kan gå flere uger, hvor TR-opgaverne slet ikke fylder noget. Her kan du se en atypisk uge for Nina, hvor en personalesag optog flere dages arbejde.

Pædagogmedhjælper og tillidsrepræsentanten Nina fortæller her kort, hvordan en uge i februar 2013 så ud for hende:

Onsdag: Bliver kontaktet af lokalafdelingen om en sag i mit dagtilbud.

Torsdag: Vejledning med fællestillidsrepræsentanten om sagen.

Fredag: Formidling mellem alle parter

Mandag: Modtager indkaldelse til møde

Tirsdag:

Onsdag: MED-møde og derefter afholdes der møde om overnævnte sag med alle parter.

Jeg har svært ved at sætte tidspunkter på, da jeg går ind og ringer, når jeg har tid eller der er huller i vores hverdag til det - fx når børnene er på legepladsen.  Ellers bliver jeg kontaktet igennem hele dagen.

Til gengæld kan der indimellem også gå ekstra tid med at få møder til at gå op og få planlagt med alle parter, der er involveret.

Mødet onsdag endte med et opfølgende møde om en måned. 

Nina pointerer, at det i virkeligheden er sjældent at man kan udfylde en hel uge med TR arbejde. 

Læs mere om opgaverne som tillidsrepræsentant