Hvad gør FOA?

FOA har taget en række politiske initiativer for at sætte fokus på social- og sundhedsassistenternes situation på sygehusene.

1) Påvirkning af politikerne for at undgå fyringer

FOA har flere gange været i dialog med regionsformand Bent Hansen, formand for regionernes sundhedsudvalg Ulla Astmann, sundhedsminister Astrid Krag og Folketingets Sundhedsudvalg for at gøre dem opmærksomme på den ensidige jagt på social- og sundhedsassistenterne. 

Formålet har været at stille regionspolitikerne til ansvar for evt. fyringer. De - regionspolitikerne - har nemlig det største ansvar, også som part i social- og sundhedsuddannelsen.

Samtidig har de lokale FOA-afdelinger været i dialog med både sygehusledelser og lokalregionale politikere.

Trods dette har FOA en klar opfattelse af, at ledelserne bruger deres ledelsesret til ensidigt at pege på social- og sundhedsassistenterne, når der skal spares. Opfattelsen er, at sygehusledelsen beskytter bestemte faggrupper - sygeplejerskerne - på bekostning af social- og sundhedsassistenterne.

2) Analyse med fokus på social- og sundhedsassistenterne kvaliteter

Det er helt uacceptabelt, og derfor intensiverede FOA arbejdet og bad KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) om at gennemføre en analyse af social- og sundhedsassistenternes udbredelse, arbejdsopgaver og arbejdsdeling.

Analysen viste, at der er flest social- og sundhedsassistenter på psykiatriske afdelinger og færrest på ambulatorier og skadestuer.

Den viste også, at sammenlignelige afdelinger på tværs af landet var forskellige i antallet af ansatte social- og sundhedsassistenter. Det var sigende, at de afdelinger, der havde ingen eller meget få social- og sundhedsassistenter, ikke ønskede at medvirke med interview, hvor de kunne forklare, hvorfor de ikke havde ansat flere social- og sundhedsassistenter. 

Analysen underbygger, at det ikke altid er saglige argumenter, der er grunden til færre social- og sundhedsassistenter på hospitalerne, men måske snarere snævre fagegoistiske interesser fra sygeplejeledelsernes side.

Rapporten fra KORA har vi brugt overfor regionspolitikerne, som hver især har fået sendt rapporten. De næste måneder skal forbundsformand Dennis Kristensen og jeg, som formand for social- og sundhedssektoren med rapporten i hånden mødes enkeltvis med de fem regioners formænd.

Regionspolitikerne er ansvarlige for, at de har uddelegeret ledelsesretten til sygeplejeledelserne, som beskytter egen faggruppe på bekostning af social- og sundhedsassistenterne.

Men rapporten viste også, at der ikke kun er tilbagegang. Og vi kan se, at der ansættes social- og sundhedsassistenter i faste stillinger.

3) Udviklingen: Flere SOSU-assistenter i kommunerne

Udviklingen går mod færre hospitaler- fra i dag omkring 60 til om nogle få år 20-22 hospitaler på landsplan.

Kommunerne vil få/tage langt flere sundhedsfaglige opgaver end de gør i dag. Kroniske patienter vil være ”udelagt i eget hjem”. Det sikrer den teknologiske udvikling med bl.a. KOL-kuffert. Accelererende patientforløb, færre og mere specialiserede hospitaler betyder, at opgaver flytter fra regioner til kommunerne.

Det er også baggrunden for, at KL arbejder med ”Det nære sundhedsvæsen”, hvor de gerne ser langt flere social- og sundhedsassistenter til de mange nye sundhedsfaglige opgaver.  Fra 2007 til 2013 har kommunerne ansat 40 % flere social- og sundhedsassistenter  - svarende til ca 6.000 personer.

FOA deltager aktivt i denne udvikling for at sikre social- og sundhedsassistenternes interesser. KL har netop barslet med et udkast ”Best Practice - Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser”.