Sygehuse under pres

FOA og sygehussamarbejdet kæmper for de ansatte på landets hospitaler. Se 5 ønsker til, hvad den nye regering skal fokusere på i sygehusvæsenet:

Appel til Løkke:

"Sæt virkeligheden i centrum" lyder det fra FOA og resten af sygehussamarbejdet.

Ja tak til mere sundhed

Kun 2 procent
af danskerne mener, der skal bruges færre penge på sundhed.

Personaleudviklingen

Der bliver færre social- og sundhedsassistenter på de danske sygehuse.