FOA kræver sundhed for alle på Folkemødet

Kortuddannedes levealder er markant kortere end de højtuddannedes – ti år for mænd, seks år for kvinder. Den problematik var emnet for FOAs event på Folkemødet i Allinge, hvor et spil i sundhed satte fokus på uligheden.

Claus er kortuddannet og på kontanthjælp. Bettina har job som sosu-hjælper, Anna som jurist. Alle bliver de syge – men hvordan går deres møde med sundhedssystemet? Og hvem kommer hurtigt og bedst igennem deres sygdomsforløb?

Det scenarie satte FOA i bogstavelig forstand i spil på dagens event på Folkemødet i Allinge. Sundhedsordfører for Socialdemokraterne, Sophie Hæstorp Andersen, KL-formand Erik Nielsen og regionsformand Ulla Astman skulle repræsentere Claus, Bettina og Anna – og se hvordan figurerne hver især klarede sig i mødet med det danske sundhedssystem. Uligheden i sundhed blev sat i relief efterhånden, som figurerne mødte sundhedsvæsenet, fik stillet en diagnose og blev behandlet.

Juristen Anna vandt sundhedsspillet
Mens juristen Anna var i stand til at gøre rede for sine symptomer og dermed få stillet den rigtige diagnose fra start, kom Claus rigtig skidt fra start, da han først sent indså, at han var syg og gik til læge. Derfor rykkede juristen Anna hurtigt frem på spillebrættet – mens kontanthjælpsmodtager Claus lagde ud med at rykke et felt tilbage.

Sosu-hjælper Bettina fik ikke forklaret sine symptomer præcist nok. Derfor fik hun først stillet en diagnose efter nogen tid og kom derfor senere i den rigtige behandling, med til et længere sygdomsforløb, 120-dages reglen og en fyreseddel til følge. Jurist Anna derimod klarede sig så hurtigt igennem, at hun kunne vende tilbage til sit job.

Bedre samarbejde og støtte til de svageste
I diskussionen bagefter var de tre medvirkende enige om at der skal rettes op på uligheden. Regionernes Ulla Astman og KLs Erik Nielsen pegede på, at der både i Regioner og Kommuner var områder, hvor samarbejdet mellem dem kunne forbedres.

Sophie Hæstorp pegede på muligheden for at støtte de svageste grupper på deres vej gennem sundhedssystemet, for eksempel med en særlig socialsygeplejerske, der kunne deltage i mødet med egen læge og hospitalets medarbejdere.

Den ultimative faktor
FOA-formand Dennis Kristensen afsluttede mødet med at sige, at sundhed er den ultimative faktor for, hvor lang levealder, vi har.

”Det bør være en fælles ambition, at der ikke er forskel i mødet med Sundhedsvæsenet, uanset om man kommer fra Vesterbro eller Whisky-bæltet. Derfor taler FOA om lighed i sundhed i dag,” afsluttede Dennis Kristensen.

Senest redigeret den 30.09.2020 af Maj Dahl-Rasmussen