Det mener FOA om sundhed for alle

Uligheden i sundhedsvæsnet har været urokkelig i årtier. Det er på tide, at løfter bliver omdannet til konkret handling.

FOAs medlemmer dør tidligere end de højtuddannede. De har færre gode leveår, når de går på pension. Og de har sværere ved at finde vej gennem sundhedssystemet. Uligheden har gunstige tider i sundhedsvæsnet.

Men, lyder den skeptiske indvending - kan det nu også passe? Danmark er jo et velfærdssamfund, hvor vi tager hånd om de svageste.

Ja, på papiret er vi et velfærdssamfund. Men i praksis ser virkeligheden ganske anderledes ud. Så når vi lovpriser det danske sundhedssystem, så lovpriser vi kun for den halve sandhed. Vi glemmer de sørgelige statistikker, der tegner en ganske anderledes historie – nemlig historien om, at de kortuddannede og ufaglærte hyppigere ender i hospitalssengene og oftere forlader arbejdsmarkedet efter sygdom.

FOA ønsker at ændre denne udvikling. Derfor har vi sat ulighed i sundhed på dagsorden.

På den lange bane er der brug for mere forebyggelse. Livsstilssygdomme, som kræft og hjertekarsygdomme, rammer i langt højere grad de kortuddannede og ufaglærte. Der skal derfor arbejdes langt mere målrettet for forebyggelse. Der skal forskes mere i, hvordan forebyggelse virker. Og findes svar på, hvorfor den forebyggelse, der er i dag, ikke virker.

Men der er også her og nu løsninger. FOAs medlemmer er dagligt i kontakt med mange danskere, både i ældreplejen, i institutioner for børn og unge og på sygehusene.
FOAs medlemmer kan derfor yde et bidrag til at rette op på skævhederne i den danske sundhed ved at være brobyggere/guider i sundhedssystemet og ildsjæle, der skal fremme sundheden.
Det vil give en dobbelt gevinst. Det vil fremme sundheden for dem selv og borgerne, give dem nyttig viden og indsigt i sundhedssystemet og dermed være med til at til at bryde den negative spiral.

Torben Klitmøller Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren