Aase og Birger Nielsen sidder på en hospitalsstue

Foto: Lizette Kabré

Sundhed for alle

Uligheden i sundhed er blevet mere markant, og FOAs medlemmer er blandt dem, der bliver mere syge, langsommere raske og dør tidligere. FOA har derfor sat fokus på, hvordan der kan skabes mere lighed i sundhed.

Uligheden vokser

Kombinationen af fysiske belastninger i jobbet og stigende psykiske krav kan resultere i langvarig sygdom. Og så er det, at uligheden slår igennem.

Det mener FOA

Kortuddannede og ufaglærte ender hyppigere i hospitalssengene og forlader oftere arbejdsmarkedet efter sygdom. Den udvikling vil FOA være med til at ændre.

Rapport

Statens Institut for  Folkesundhed har undersøgt sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer.