Leg

Leg er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal I bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

I den nye dagtilbudslov er legen som noget nyt skrevet ind i formålet med dagtilbud. Børns leg skal derfor have en central plads i dagplejen, og legens egenværdi skal anerkendes.

Dette gøres ved, at dagplejeren i samarbejde med dagplejepædagogen skaber gode vilkår for leg, venskab og børnenes kultur og initiativer.

Børnenes sociale og sproglige udvikling og læring sker i legen, hvor dagplejeren kan give plads til og inspirere til, forskellige typer af lege ude som inde.

Nærværende, observerende og støttende

Dagplejeren skal bidrage til, at alle børn kan opleve glæde, spænding og engagement gennem leg, både alene og sammen med andre.

Uanset om legen er igangsat af børnene eller af dagplejeren selv, er dagplejerens opgave at være nærværende, observerende og støttende.

At lege er noget man skal øve sig på for at blive rigtig god til det. En dagplejer, der følger med i børnenes leg, observerer legens roller og udvikling og kan træde støttende frem ved behov og på den måde styrke børnenes samspil.

Dagplejerens opgaver 

Dagplejerens opgave i forbindelse med børns leg er, at

  • organisere tid, rum og forskellige materialer, der inspirerer forskellige typer af leg
  • bidrage til at børnene får fælles erfaringer, der inspirer til forskellige lege og legetemaer
  • fremme et inkluderende miljø, så alle børn har mulighed for at deltage i lege og opleve glæde i leg
  • observere, analysere, støtte, deltage i og udvikle legen på børnenes præmisser
  • vejlede børnene, hvis legen medfører samspilsmønstre mellem børnene, der kræver pædagogisk opmærksomhed
  • være bevidst omkring egen rolle og deltagelse i børnenes leg
  • tage initiativ til leg og aktivt bidrage til, at alle børn kommer ind i legen
  • støtte den leg, børnene selv tager initiativ til.

 

Case: Sådan kan du i dagplejen arbejde med leg

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med leg, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.

Læs ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag”