Læringsmiljø

Læringsmiljø er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal i bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan

Læringsmiljø er et nøgleord i det pædagogiske grundlag. Når ordet ‘læringsmiljø’ fylder så meget i det pædagogiske grundlag, peger det på en udvikling i den måde lovgivningen forholder sig til den pædagogiske opgave på:

Fra at have fokus på børnegruppens trivsel og læring, er der zoomet ud, og vi er nu også optaget af de voksnes rolle i barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Læringsmiljøet er de værdier, som vi bygger det pædagogiske arbejde på, og de tanker vi gør os, om hvad børnene skal have ud af legen, vokseninitierede aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og spontane aktiviteter.

Rammen for børns læring og trivsel

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns læring og trivsel og dermed ikke bare nogle få timer med pædagogiske aktiviteter om formiddagen. Det pædagogiske læringsmiljø er hele dagen og rammen for leg og rutinesituationer som bleskift og måltider, vokseninitierede aktiviteter m.v.

Et godt læringsmiljø kræver et godt fællesskab med gode og trygge voksen- og børnerelationer.

Et læringsmiljø kan opstå spontant omkring en regnorm. Med andre ord, er læringsmiljøet ikke et fysisk rum.

Dagplejerens opgaver

Dagplejeren skaber et læringsmiljø for børnene. De spørgsmål, der skal stilles i dagplejen er derfor: Hvad gør dagplejeren, som skaber et godt læringsmiljø for barnet? Hvordan understøtter dagplejepædagogen, at det læringsmiljø hele tiden tilpasses børnegruppens sammensætning? Og hvordan samarbejder dagplejer og dagplejepædagog om, at læringsmiljøet hele tiden er i udvikling?

Dagplejeren skaber læringsmiljøet ved at

  • overveje og skabe læringsmiljøet med muligheder for, at børnene kan gøre sig forskellige erfaringer
  • veksle mellem planlagte og spontane aktiviteter
  • altid tage udgangspunkt i børnenes engagement og interesse
  • sikre at børnene har ro og tid til leg, de selv tager initiativ til
  • arbejde med at give det enkelte barn erfaringer i børnefællesskabet
  • støtte og værne om børnenes leg, som det centrale i læringsmiljøet
  • sikre, at aktiviteterne altid er meningsfulde for børnene.

 

Case: Sådan kan du i dagplejen arbejde med læringsmiljø

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med læringsmiljø, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.

Læs ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag”