Læring

Læring er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal i bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan

Læring skal altså forstås bredt. Børn skal opleve kropslig, motorisk, social, følelsesmæssig og kognitiv læring og dannelse.

Med andre ord, må børnene gerne lære at tælle til 10 eller 100, men de skal også lære, at livet er sjovt, når man er nysgerrig, kan slå kolbøtter, og når man ved, hvordan man er en god ven. Og vi skal, i vores iver for at lære børn mest muligt, huske at lægge mærke til, hvilken læring børnene selv efterspørger: Hvad er de optaget af, og hvad er de ikke optaget af samt hvorfor?

Børn lærer af os - og af børn

Børn lærer af børn, og de lærer også af os. Har de opdaget, at vi ikke kan lide fisk eller helst ikke er ude i regnvejr? Er vi opmærksomme på, hvor vi begrænser børns læring?

At arbejde med børns læring kræver, at vi hele tiden er meget opmærksomme på, hvordan vi støtter dem i deres udvikling.

Vi er blevet gode til at sidde på vores hænder, når børn skal lære selv at komme i flyverdragten eller lære at pille et æg. Men hjælper vi dem på andre tidspunkter, hvor de ville lære mere af at få lov til at øve sig i at kunne selv? Kunne børnene have hjulpet hinanden i stedet?

Dagplejerens opgave

Dagplejerens opgave med børns læring er, at

  • tage udgangspunkt i børnenes engagement og interesser, så børns læreprocesser altid opleves som meningsfulde og sjove af børnene
  • sørge for, at alle børn kan få rige og mangfoldige erfarings- og mestringsoplevelser
  • sikre, at alle børn udvikler sig på en måde, der passer til det enkelte barns behov og muligheder
  • sørge for, at barnet kan bidrage til egen og andres læring
  • støtte barnets nysgerrighed og tiltro til egne evner
  • rammesætte læringsprocesser, der bygger på at børn undersøger, opdager og forstår læringens indhold.

 

Case: Sådan kan du i dagplejen arbejde med læring

 I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med læring, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.

Læs ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag”