Forældresamarbejde

Forældresamarbejde er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal i bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

Når samarbejdet mellem dagpleje og forældre fungerer godt, kommer det barnet til gode. Forældrene er de primære voksne i barnets liv, og har det primære ansvar for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Derfor skal forældrene inddrages aktivt i samarbejdet om børnene.

Inviter forældrene ind i et samarbejde 

Dagplejeren skal være i dialog med forældrene om, hvordan man i fællesskab kan fremme barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Jo bedre forældre og dagpleje samarbejder, jo mere deles viden om barnet, der kan komme barnet til gode både hjemme og i dagplejen.

Du skal som dagplejer tage initiativet til det gode forældresamarbejde, hvor forældrene oplever, at deres input og viden er værdifuld, relevant og nyttig for dit pædagogiske arbejde.

Og hvor forældrene oplever, at din erfaringer og input er værdifulde for dem. Du skal tænke det sådan, at forældrene skal inviteres ind i et samarbejde.

Dagplejerens opgaver

Dagplejerens opgaver i forbindelse med et involverende og aktivt forældresamarbejde er, at

  • sikre at det daglige samarbejde er tillidsfuldt og konstruktivt
  • byde forældrenes input velkomne
  • selv om du ikke er enig med forældrene, så søger du at forstå dem og deres udgangspunkt
  • tage initiativ til og følge op på, snakke om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

 

Cases: Sådan kan du i dagplejen arbejde med forældresamarbejde

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med forældresamarbejde, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.

Læs ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag”