Dannelse

Dannelse er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal I bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan

Dannelse er en erfarings- og læreproces, der ikke er bundet op på at skulle lære noget bestemt. Dannelse handler om, at værdier og viden forankres i barnets personlighed. Viden og værdier som barnet automatisk bruger, når det skal begå sig i verden.

Dagplejeren skal støtte børns dannelse, ved at støtte børnene i at forholde sig prøvende og nysgerrigt til verden omkring sig, og ved at give børn erfaringer med at være en del af et velfungerende og mangfoldigt fællesskab.

Dagplejerens opgaver

Dagplejerens opgave med børns dannelse er, at

  • invitere barnet til at være aktivt deltagende i dagplejens fællesskab

  • synliggøre og bekræfte forskellige perspektiver og behov i fællesskabet

  • vise børnene, at mangfoldighed er en styrke

  • anerkende og følge op på børns perspektiver og handlinger

  • give børn erfaringer med, at de er værdifulde i fællesskabet, og at de har krav på at blive hørt og respekteret – ligesom de skal læse og respektere andres udtryk og holdninger.

 

Case: Sådan kan du i dagplejen arbejde med dannelse 

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med dannelse, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.

Læs ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag”