Børnesyn

Børnesyn er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal i bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan

De danske dagtilbud skal være med til at understøtte det gode børneliv, forstået som et liv, hvor der er plads, tid og ro til at være barn, og hvor nære og tillidsskabende voksne giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne lære og udvikle sig.

Dagtilbuddene skal også værne om børns ret til at udvikle sig i forskelligt
tempo.

Dagplejens børnesyn

Det børnesyn, børn skal møde i dagplejen er, at

  • børn opleves grundlæggende som kompetente og selvstændige
  • børn har brug for omsorg, udfordringer, forventninger og tillid fra voksne børn ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling i rammer, de voksne er ansvarlige for
  • børnenes bidrag er væsentlige og vigtige elementer i det pædagogiske arbejde
  • barnet skal føle sig set og forstået, og opleve, at det har en demokratisk stemme
  • legen og legende nysgerrige tilgange er udgangspunktet for de aktiviteter, barnet indgår i.

 

Cases: Sådan kan du arbejde med børnesyn i dagplejen 

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med børnesyn. Du kan blandt andet få inspiration fra cases. 

Læs "Sådan bruger du det pædagogiske grundlag