Børnefællesskaber

Børnefællesskaber er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal i bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan

Sociale færdigheder er en forudsætning for at kunne trives i relationer med andre.

Sociale færdigheder skal man lære, og man skal øve sig og eksperimentere med at fremprovokere forskellige reaktioner, der enten passer eller ikke passer til en bestemt situation.

I dagplejen er der en fantastisk mulighed for, at 0-2-årige kan gøre sig sociale erfaringer, hvor man først er den lille, som får hjælp af de store børn, og til sidst er den store, de små spejler sig i. Dagplejen tilbyder en overskuelig børnegruppe, hvor der mulighed for, at børnene kan udvikle tætte relationer med de andre børn.

I legestuen møder børnene en større børnegruppe, og har blandt andet mulighed for at lege med flere jævnaldrende børn.

Dagplejerens opgaver

Dagplejerens pædagogiske opgave med børns fællesskaber er, at

  • hjælpe og støtte børn i at mestre balancen mellem at varetage egne behov og tage hensyn til andres behov
  • støtte børnenes initiativer til samspil med andre børn, så alle børn får fællesskabserfaringer
  • bidrage til, at alle børn leger med andre børn, oplever at have venner og at være en del af et børnefællesskab
  • planlægge og improvisere hverdagen (læringsmiljøet), så børnene får fælles erfaringer, der giver dem fælles oplevelser
  • veksle mellem at tage initiativ og sætte i gang og at afvente og være støttende.

 

Case: Sådan kan du i dagplejen arbejde med børnefællesskaber

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med børnefællesskaber, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.

Læs ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag”